İSTANBUL üNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası, Süleymaniye mahallesinde II. Beyazid Külliyesi ve Süleymaniye Külliyesi’ nin arasında yer almaktadır. Sultan Abdülaziz döneminde Bab-ı Seraskeri’ye tahsis edilmiş olan ahşap bina yıkılarak yerine Fransız Mimar Bourgeois tarafından 1864-1866 yılları arasında dikdörtgen planlı ve üç katlı kagir bir bina inşa edilmiştir. 1879’da Harbiye Nezareti (Milli Savunma Bakanlığı) olarak kullanılmaya başlanan, Neo-Rönasans mimari üslubunun öne çıktığı yapı 1894 İstanbul depreminden sonra Mimar Raimono d’Aranco tarafından onarılmıştır. 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla,diğer bakanlıklar gibi Harbiye Nezareti de Ankara’ya taşınınca yapı Darülfünun’a verilmiş ve 1933’te “Üniversiteler Reformu” ile İstanbul Üniversitesi Merkez Binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1933 ve 1950’de Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından onarılmıştır.
2011 yılında Mimar Aybike Baydar Salar tarafından rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri çizilmiş ve 2013-2015 yılları arasında restorasyon uygulaması geçirmiştir. Halen İstanbul Üniversitesi’nin Rektörlük binası olarak işlevini sürdürmektedir. Yaklaşık 16.000 m2 alanı ile tarihi yarımadanın en büyük metrajlı yapılarından biridir. Görkemli girişi ve tavanlarında yer alan kalem işleri ile dikkat çekmektedir.

Adres

Ataköy 7.8.9.10. Kısım mahallesi,
Hanimeli Çiçeği Sokak, No:A19 A Blok Daire: 66 Bakırköy İstanbul


İletişim
info@bikemimarlik.com
aybikebaydarsalar@gmail.com
0212 245 81 83
0532 244 78 55
Page was designed with Mobirise